กองทุน “น้ำพระทัยหลวงพ่อโต” มอบเงิน 5 แสนบาท รพ.ทหารผ่านศึก

ผอ.อผศ. รับมอบเงิน 5 แสนบาท จาก กองทุน “น้ำพระทัยหลวงพ่อโต” วัดอินทรวาส ใช้ปรับปรุงห้องผู้ป่วยรพ.ทหารผ่านศึก

กองทุน “น้ำพระทัยหลวงพ่อโต” วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง บางขุนพรหม  โดย พระโสภณธรรมวงศ์  (เจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และคณะสงฆ์  ได้มอบปัจจัย จำนวน 500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนปรับปรุงห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดย พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นผู้รับมอบ

ข่าวสังคม เศรษฐกิจ

พระโสภณธรรมวงศ์  กล่าวว่า วัดอินทร์ ยังมีไม่มาก “พอ” แต่สิ่งที่สำคัญ คือ  “ขอ” ให้รู้จักถึงการ “ให้” บ้าง  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมต่อไป

โดยในวันที่ 9 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แรกเริ่มได้ถือกำเนิดจากการสถานปฐมพยาบาล มีฐานะเป็นเพียงแผนกหนึ่งในกองสวัสดิการ องศ์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามมติสภาฯ ครั้งที่ 2/91 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2491 ทรงให้ตั้งสถานพยาบาลขึ้น และในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2491 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกนอก ประจำการ เพื่อให้การสงเคราะห์ ตามระเบียบ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และในปี 2565 นี้ครบรอบปีที่ 52

ข่าวแนะนำ : มีแม่เมื่อพร้อม! แม่โพสต์คลิป TikTok ลองพาลูกสาว 4 ขวบ เข้าผับ เด็กโชว์เต้นทเวิร์ก